3 תשובות
שאנשים שיקרים לך, פוגעים בך הכי כואב.
עם אויבים יותר קל להתמודד מאשר להתמודד עם פגיעה של מי שקרוב אליך ושאתה אוהב
שתשמרי מהאוהבים שלך ושהם תמיד יהיו איתך, ושישארו נאמנים
ומהשונאים שלך את תשמרי בעצמך
זאת אומרת שכאשר אנשים שאת אוהבת פוגעים בך זה יכאב יותר מאשר שהשונאים יפגעו בך