3 תשובות
שהקבה ישמור אותך ממי שאת אוהבת שלא יפגע בך ומאלה שאאת שונאת את יכולה לשים עליהם ** לבד
שיתכן שאנשים שאת אוהבת רוצים ברעתך וזה גרוע מאויבים
שהאוהבים שלך עושים לך רע עד כדי כך שאת צריכה יותר שמירה מהם.
האויבים ברור שהם אויבים ולכן ממילא נזהרים, אבל מאוהבים פחות נזהרים ולכן יותר נפגעים