תשובה אחת
הפנייה כאן היא לה'
האדם מבקש שה' יכוון אותו לזהות מי לכאורה מראה לו אהבה אבל בתוך תוכו שונא אותו (או במילה פשוטה צביעות)
יותר קשה לנו להישמר מאנשים שאוהבים אותנו וקשה לנו לדעת מי באמת אוהב אותנו ומי רק מראה לנו כאילו הוא אוהב אותנו.