3 תשובות
אנחנו לא יכולים לדעת...
תשאלי את ההורים שלך או אחים שלך אם הם הזמינו משהו
אנונימית
המספר תקין, זה משלוח מסין.
באתר של דואר ישראל לא רשום כי הם לא טורחים לעדכן.
Aro
שואל השאלה:
אני יכולה למצוא בא לי אקספרס עם המספר? כי זה לא מוצא
הקלדתי נכון?
אנונימית
באותו הנושא: