7 תשובות
כן
כן עדיף
כן
כן הם התחילו לשלוח הודעות
כן
Aro
ברור