תשובה אחת
אני חושבת שכן.
לא יודעת לעמוד בודאות על ההבדלים, ממליצה לך לחפש מידע נוסף באינטרנט.
התפקיד "עובדת חקר מודיעין" ללא מיון נקרא גם משקית מערך.