תשובה אחת
לא זה לא אותו הדבר, מן הסתם שהם מופרדים, אם לא הם היו תחת אשכול מאוחד.
באותו הנושא: