2 תשובות
לשאול אותו
אם אתם מדברים הרבה ואם כשאתם מדברים הוא מסתכל לך בעניים כי יכול להיות שהוא סתם מסתכל אבל אם אתם מדברים הרבה והוא מסתכל עליך הרבה אז כדאי לך לבדוק את זה