תשובה אחת
רק אם את שואלת או רומזת לו ורואה אם הוא זורם או לא