תשובה אחת
אם יש לו כיווץ כזה בעיניים
אם הוא מחייך
אם הוא קורץ אלייך