תשובה אחת
זה רעל וממליצה להתרחק. ראיתי מקרוב כמה מקרים קשים מזה.
ד״ר ענת פלדמן מומחית סטיפס