6 תשובות
http://he.wikipedia.org/wiki/השומר
אנונימי
שואל השאלה:
זה ארוך ולא מובן -_-
אנונימי
אז תנס/י לסכם
אנונימי
בחוזה השמירה שנחתם בין האירגון ובים אנשי המושבות יקרי המושבות מתחייבים להעסיק פועליים עיברים. חבריי האירגון עוברים אימונים קשים לומדים שיטות לחימה מצטיידים בנשק מתלבשים כערבים לומדים את השפה הערבית ואת מנהגי התרבות הערבית ולעט לעט כובשים את מקומות השמירה והעבודה במושבות.
מקווה שעזרתי D:
הנה אני בדיוק מתכוננת על זה, זה הסיכום שכתוב לי-

מצב הביטחון בארץ היה רעוע, השלטון הטורקי לא דאג לביטחון היישוב היהודי שסבל מחבלות ומעשי שוד של הערבים והבדואים.
חלק ממושבות העלייה הראשונה העסיקו ערבים בשמירה על המושבות ואנשי העלייה השנייה
החליטו "לכבוש את השמירה" כלומר, להעביר את השמירה על הישוב היהודי לידיי יהודים.
בתחילה הם הקימו את ארגון "בר גיורא", ארגון שמירה קטן שהצלחתו הביאה להקמת ארגון שמירה גדול יותר, ארגון "השומר", ש"כבש" את השמירה במיוחד באזור הגליל, הארגון שילב בין "כיבוש העבודה" ל"כיבוש השמירה". כל מושבה שפנתה לקבלת שומרים נדרשה להעסיק פועלים יהודיים.
חשיבות: הארגון חיזק את תחשות הביטחון של הישוב היהודי והוכיח שהיהודים יכולים להגן על ביטחונם ועל רכושם.

מקווה שעזרתי, בהצלחה!
ארגון השומר היה ארגון סודי?