6 תשובות
תלוי באיזה שלב של הלמידה את.
שואל השאלה:
אני בשיעור שני.
אני עושה 2 בשבוע של ארבעים דקות כל אחד.. אני חושב שעדיף לך להפריד כאילו לנהוג פעמיים מרחק של שבוע בין פעם לפעם יקשה עליך
בדיוק, אם את בהתחלה עדיף קצת להפריד.
שואל השאלה:
^הסבר למה? אל תשכח שזה רק התחלה