3 תשובות
הציונים שקיבלת בבגרות כלולים גם את הציונים של המגן? אם כן הציון הסופי שלך מחושב כך:

ציון בגרות - 70 כפול 0.7 (מסמל 70ֵ%) = 49.
ציון נוסף - 77 כפול 0.3 (מסמל 30%) = 23.1.
ציון סופי - 100% = 49 + 23.1 = 72.1.
רוקיסט מומחה סטיפס
0.7 * 70 + 0.3 * 77 = 72.1