4 תשובות
27.8-20.6
התחיל ב27.8 ויסתיים ב19.6 לחטיבות ותיכונים ו30.6 לבית ספר יסודי
התחיל ב27.8
יגמר ב20.6 (או ביסודי ב30.6)

וזה לא נכון לגבי כל בתי הספר, אבל לרובם כן.
התחיל ב-27.8 ויגמר ב-20.6