תשובה אחת
תצטרכי לדאוג רק שהטופס יהיה מלא וחתום על ידך,
רופא המשפחה, ואופטומוריסט מורשה.

ברגע שתתחילי שיעורי נהיגה
המורה שולח את הטופס למשרד הרישוי.
באותו הנושא: