תשובה אחת
לא, הם צריכים חתימה אחת וזהו אתה מוכן לגשת לתאוריה במידה ולא עברת אפשר לגשת שוב ביום אחר ללא צורך שוב בחתימה