תשובה אחת
כן משרד הרישוי גם צריך לחתום על הטופס ירוק, ורק אז לגשת לתאוריה.
באותו הנושא: