תשובה אחת
את החיבור הטילו עליך ע"מ שתקלוט את החומר. בחיים תזדקק לאנגלית ולא יהיה לך את סטיפס להשתמש בו.