2 תשובות
ללמוד מילים גבוהות, ולדעת את חוקי הדקדוק בצורה טובה.
לזכור:
סימני פיסוק
אות גדולה בתחילת משפט
לעשות פסקאות
לשון נכונה (מבחינת זמנים ודקדוק)
באותו הנושא: