תשובה אחת
שאלות טובות אבל סטיפס הוא לא המקום המתאים לשאול אותן.
יש הרבה פורומים של שאלות כאלה, תחפשי.