4 תשובות
פרופיל 97 וגיבושים
אנונימי
פרופיל 97 וזהו, הם כבר יקחו אותך לבד לקרבי.
עושים לך מבחנים
במקביל זה לפי הפרופיל שלך, תנאים בבית ועוד
להוציא פרופיל 97, 82 ובטוח תקבל קרבי.
אנונימית