8 תשובות
בגרות רגילה
כמעט בכל מקצוע עושים יחידות
מספיק 3 חשבון 4 אנגלית ומגמה והשאר
בגרות רגילה.
מקצועות כמו מתמטיקה, אנגלית, ספרות, תנך, לשון, היסטוריה ועוד... יש גם מקצועות שצריך להגביר במדעים (למשל פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, מד"ח)
4 אנגלית, 3 מתמטיקה, ובגרות מלאה.
Aro
יש אוניברסיטאות שלא צריך אפילו בגרות למשל האוניברסיטה הפתוחה בת"א שהיא גם נחשבת מאוד כיוון שהלימודים שם יותר קשים אבל לא באמת צריך מס' יחידות לימוד של מתמטיקה בשביל להתקבל, כן צריך עבור נושאי לימוד שונים
תלוי איזה מקצוע אתה רוצה ללמוד. יש מקצועות שתצטרך 5 יחל מתמטיקה ויש כאלה שזה לא משנה. ויש מקצועות שעושים בהם יחידות, יש כאלה שלא.
צריך קודם כל בגרות מלאה, בלי בגרות אין מה לדבר. בנוסף באוניברסיטאות צריך גם 4 יחידות אנגלית בכל חוג ומחלקה. עם 3 יחידות אנגלית אי אפשר ללמוד באוניברסיטאות.

בחוגים ובמחלקות הריאליים צריך 4-5 יחידות מתמטיקה, וכן יש דרישה מקצוע ריאלי מוגבר אחד, ברוב החוגים והמחלקות.

בחוגים ובמחלקות ההומאניים והלא-ריאליים צריך רק 3 יחידות מתמטיקה ומעלה.

בנוסף לכך, לכל חוג ומחלקה יש דרישות שונות לממוצע הבגרות או/ו לציון הפסיכומטרי או/ו לציון משוכלל של הבגרות ביחד עם הפסיכומטרי.

במכללות אקדמאיות ופרטיות ניתן להתקבל תחת תנאים יותר מקלים אך עדיין מחויב בגרות בציון מסוים או/ו ציון פסיכומטרי.

יש להזכיר כי האוניברסיטה הפתוחה לא כלולה בדבריי, ולפי שמה היא פתוחה לכלל האוכלוסייה ויש לה תנאי קבלה מעטים ואף לא קיימים כלל.
רוקיסט מומחה סטיפס