2 תשובות
50-52.. מהנתונים האלו ומעלה יש עוד דרכים לסינון.
ראיונות, בחנים, הקורס עצמו.
N/A
דפר 60 וקבא 52