2 תשובות
לא, צריך 52 לפחות אבל תמיד אפשר היות חריג
בעיקרון אי אפשר אלא אם כן מקבלים וועדת חריכים ועוברים אותה... שגם זה לא קל.