4 תשובות
עד כמה שידוע לי כן.
אני מכיר אנשים שיצאו לקצונה גם אחרי שנתיים.
אין זמן מקסימלי. אם יש תקנים יכולים גם להוציא חייל לקורס קצינים ביום שהוא אמור להשתחרר והוא יחתום על שס"ן עד סיום הקורס ואז חתימה לשירות קבע בהמשך.
ברמת העיקרון כן כל עוד נפתחת הקצאה ובהמלצת המפקד הישיר והמגד וכו'
מכירה אנשים שגם אחרי שנכנסו לקבע, יצאו לקצונה