3 תשובות
ירפ''א!
שואל השאלה:
מעדיפה תפקידים אחרים
שקשורים למודיעין, משאבי אנוש, אבחון, התנהגות וכו.
אנונימית
בקרית שליטה ימית.. עובדת חדר מבצעים (סמב"צית).. עובדת חקר מודיעין תצפיתנית בחיל האיסוף הקרבי
מ פעילת צופן וביטחון
מש"קית אבטחת מידע
מש"קית אמל"ח ביחידה מיוחדת
מש"קית בקרה אווירית (עוזרת בקר)
מש"קית ניווט ותחקור
עובדת חדר מבצעים אוויר (פקמ"צית) פקחית טיסה
וואי יש מלא חח