2 תשובות
לא היא לא, היא דיברה על זה גם.

עריכה- בעצם היא עברה גיור.