תשובה אחת
הדבר היחיד שאני יודעת עליה שרודינה זה שם משפחה לא יהודי. אבל זה לא יכול לקבוע אם היא יהודיה או לא, כנראה היא עברה גיור.
אנונימית