5 תשובות
מה זה חשוב?
NSG
כן
אכן, היא התגיירה.
אנונימי
לא היא עשתה גיור רפורמי
היא נולדה נוצריה
כן היא התגיירה