תשובה אחת
שכולנו בני אדם? לא לגזענות?
https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/martinluth115056.html