תשובה אחת
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F_%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%A8_%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%92

זה עונה על שאלתך