תשובה אחת
https://he.wikipedia.org/wiki/%d7%99%d7%95%d7%9d_%d7%9e%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%9f_%d7%9c%d7%95%d7%aa%d7%a8_%d7%a7%d7%99%d7%a0%d7%92

זה עונה על שאלתך