תשובה אחת
בשל מאבקו לזכויות האזרח, כלפי השחורים הייתה אז גזענות בארצות הברית.