תשובה אחת
כן מהירות הכדור גדלה והמהירות של המחבט קטנה