7 תשובות
מהירות האור
מהירות האור בהרבה יותר...
1,080,000,000 קמ"ש.

קול זה 1232 מצה שזכור לי
תחשבי ברק ורעם. בדכ רואים ברק ואז יודעים שיהיה רעם כמה שניות אחרי (אם הברק היה קרוב).
האור פי בערך מיליוןאור: 299,700,000~ מטר בשנייה

קול: 343~ מטר לשנייה
האור