3 תשובות
https://www.leaan.co.il/he-IL/shows/justin%20bieber%20-%20purpose%20world%20tour/events

הזמנת כרטיסים בצד :)
נשארו כרטיסים אחרונים, תבדקי באיזה אזור נשאר
נשארו כרטיסים בודדים