5 תשובות
thanks ( אין בדיוק מראש )
thanks from head
אנונימי
thanks ahead
לול מה thanks from head מה הראש שלך מוסר לה\ו תודה?
thanks ahead
thanks in advance, thanking you in anticipation
באותו הנושא: