3 תשובות
כמו כל מספר רגיל את כופלת אותו בפאי ומחלקת ב 180
(אכתוב n במקום האות פאי)

n תמיד שווה 180 כשמדובר במעלות, ולכן: מכפילים את n במספר הנתון (הזווית) ומחלקים ה180

למשל:
4.5 מעלות ברדיאן יהיה> 4.5n:180, כלומר 0.025n
60 מעלות ברדיאן יהיה> 60n:180, כלומר n:3
90 מעלות ברדיאן יהיה> 90n:180, כלומר n:2
360 מעלות ברדיאן יהיה> 360n:180, כלומר 2n
שואל השאלה:
תודה רבה :)
אנונימית