4 תשובות
על ה ab/c או שאם ישלך מחשבון החכם יותר אז על sואז יש חץ לאות d
Ny7
על הa b/c
יש מחשבונים שרשום אחרת יש אחד שכתב ab\c
ואחד שכתוב d (עם שני חיצים)s
על הa b/c
Aro