5 תשובות
לשתיים האחרות שענו- זה לא נכון למכנה 100 זה אחוזים ומה שה"טיפים בע"מ" אמרה זה שבר מדומה..

מחלקים מונה במכנה
כן, נגיד יש תמספר השלם, נגיד זה 7, אז 7 כפול המכנה + (להוסיף בלי כפל) את המונה ♥ בהצלחה:)
מרחיבים למכנה מאה.
כופלים ל10, 100, או 1000 או יותר