6 תשובות
מותר הכל. השאלה אם שומר שבת
בוודאי
מבחינה הלכתית, יש הגבלה על מספר הקילומטרים שניתן לצאת מהעיר
אנונימי
שואל השאלה:
כמה קמ מותר?
אנונימית
אם יש בעיר שלך עירוב עירוני מותר בכל רחבי העיר. מעבר לזה יש לך אפשרות ללכת אלפיים אמה לכל צד. שזה למעלה מקילומטר.