6 תשובות
מותר הכל. השאלה אם שומר שבת
בוודאי
מבחינה הלכתית, יש הגבלה על מספר הקילומטרים שניתן לצאת מהעיר
אנונימי
אם יש בעיר שלך עירוב עירוני מותר בכל רחבי העיר. מעבר לזה יש לך אפשרות ללכת אלפיים אמה לכל צד. שזה למעלה מקילומטר.
שואל השאלה:
כמה קמ מותר?
אנונימית