4 תשובות
זה לא יסתדר - למראית עין
תתאר לעצמך משהו יוצא מבית הכנסת בשבת עם המשפחה ומיד עולים על רכב -

שומר שבת או לא מה דעתך - לפי ההלכה?

את התשובה אתה יודע לבד!
לא, זה לא מותר, וגם לגוי אסור להסיע אותך אף על פי שהוא לא צווה על השבת,
לגבי חולים מותר, ואפילו אסור לחפש גוי בשביל להסיע אלא אתה בעצמך צריך לנסוע, ואם לא, אתה אחראי לתוצאות, של מה שקורה לחולה בגלל שהתמהמהת,
יש איסור מלהנות בשבת מחילול שבת של גויים ויהודים כאחד.
במקרים מסויימים, מותר להנות מחילול שבת של גויים, אבל מחילול שבת של יהודי אין התר. (למעט מקרים של פיקוח נפש כמובן)
מי שענה מעלי "משום מראית עין" זה יפה בתור גזירה, אבל אין צורך בטיעון הזה כשיש שו„ע מפורש בנושא.
אסור- במכונית יש המון "מכשולים".
אם אתה יוצא מתחום שבת זו עבירה ברורה,
כשפותחים דלת נדלק אור,
אם לא נחגרים (במכוניות מסויימות) יש צפצוף,
ועוד ועוד...

באותו הנושא: