תשובה אחת
לא אבוד, לכי ללשכת גיוס ודברי איתם זה הכי טוב
באותו הנושא: