5 תשובות
כמובן?
אני חושב המילה בעצם
לעומת זאת?
למעשה
שכן
את יכולה לקשר אותה למשפט כדי שאבין באיזה הקשר? ללא הקשר לא אוכל לעזור לך.
באותו הנושא: