7 תשובות
הינך חרא
אנשים בתת-רמה, לוזרים.
מאיפה כל השנאה?:O
אנשים בורים?
עלוב נפש, שפל
אממ מושחתים, שפלים, נבזים, נתעבים, מאוסים, בני בליעל.. (;
עזובי הקיר
נבלות
:O