4 תשובות
במקביל
בד בבד.
בעת ובעונה אחת
בעץ ובעונה אחת