תשובה אחת
הבגרות 49
המגן 21
המטלת ביצוע 30
בהצלחה גם לך מחר