4 תשובות
כן זה אמור להיות פרק שני אם אני לא טועה
יחסית כן
כן זה יענו תוכנית לאנשי עסקים לעתיד הייתי אומר