תשובה אחת
הוסף חשבון נועד להוסיף חשבון קיים נוסף שיש לך ובכך תוכלי פשוט להכנס בצורה מהירה להבא בלבחור איזה מהחשבונות להכנס
פתיחת GMAIL חדש בקישור הנ"ל