4 תשובות
לא
Aro
לא.
ולגבי העונה בחירה, לא כותבים בחירה כותבים בכירה.
באותו הנושא: